Terminai ir Sąlygos

Terminai ir Sąlygos

Šios sąlygos ir taisyklės („Sąlygos„) nustato vartotojų teises („jūs“ arba „jūsų“) naudojantis puslapiu SITE URL („Puslapis„) bei jūsų santykį su:

(i) iBrayn.lt (žinomo kaip SITE URL), kurio registruoto ofiso adresas yra MB “Patarimų Oazė” Gvazdikų tak. 6-13, LT-78253 Šiauliai; arba

(„mes“, „mūsų“ arba „mus“). Kruopščiai perskaitykite šias taisykles, kadangi jos nustato jūsų teises bei įsipareigojimus. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, nesinaudokite Puslapiu. Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, susisiekite su mumis.

1. Sutartis

Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs automatiškai sutinkate su šiais terminais ir sąlygomis ir duodate savo sutikimą mums persiųsti informaciją (įskaitant atnaujintą informaciją) trečiosioms šalims, įskaitant tačiau neapsiribojant: jūsų debetinės ar kreditinės kortelės duomenis arba kredito istorijos raportą, siekiant nustatyti jūsų tapatybę, patikrinti kreditinės kortelės duomenis, gauti pirminį kreditinės kortelės patvirtinimą, bei atlikti pinigines transakcijas.

2. Papildymai

Mes pasiliekame teisę:

atnaujinti šiuos terminus ir sąlygas kartas nuo karto, apie tai bus pranešta mūsų tinklapyje. Jūs esate įpareigoję pastebėti šiuos pranešimus ir su jais susipažinti. Pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo datos. Jeigu nesutinkate su naujais terminais ir sąlygomis, privalote nustoti naudotis mūsų tinklapiu. Jeigu tęsite naudojimąsi mūsų tinklapiu, jūs automatiškai sutiksite su naujais terminais ir sąlygomis;

pakeisti arba pašalinti, laikinai arba visam laikui, šį tinklapį ir visą jame esančią informaciją (arba jos dalį) be išankstinio perspėjimo, jūs sutinkate kad mes nebūsime jums atsakingi už bet kokius tinklapio pakeitimus ar modifikacijas; ir

deaktyvuoti jūsų vartotojo vardą, kodą arba slaptažodį, nepaisant ar sukurtą jūsų ar sugeneruotą mūsų, bet kuriuo metu, jeigu mūsų nuomone jūs pažeidėte bet kuriuos iš šių terminų ar nuostatų.

3. Registracija

Naudodamiesi šiuo tinklapiu jūs laiduojate jog:

galite teisiškai įsipareigoti sudarydami kontraktą;

esate bent 18 metų amžiaus;

asmeninė informacija kurią pateikiate mums yra teisinga, tiksli, vėliausia ir pilna visais aspektais; jūs neapsimetinėjate kitu asmeniu ar organizacija.

Jūs pranešite mums nedelsiant apie bet kokius jūsų asmeninės informacijos pokyčius susisiekę su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi.

4. Privatumo Politika

Visą jūsų asmeninę informaciją mes laikome konfidencialia, ir ją naudosime tik pagal nuostatas aprašytas mūsų Privatumo Politikoje. Mes apdorosime jūsų asmeninę informaciją tik pagal mūsų Privatumo Politikos nuostatus. Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs sutinkate su šiuo duomenų apdorojimu ir laiduojate kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.

Jums apsipirkinėjant šiame tinklapyje, mes jūsų paprašysime įvesti savo asmeninius duomenis, pvz. jūsų vardą, el. pašto adresą, sąskaitos faktūros adresą, pristatymo adresą, kredito kortelės ar kitos mokėjimo priemonės duomenis, tam kad galėtumėme jus identifikuoti. Mes patvirtiname kad ši informacija bus išsaugota mūsų, nepažeidžiant nuostatų, kurios yra nurodytos duomenų apsaugos komisijos biuro (Information Commissioner’s Office).

5. Jūsų apsauga

Tam kad užtikrintumėme kad jūsų kredito ar debeto kortelė nėra naudojama be jūsų sutikimo, mes patikrinsime įvestą vardą, adresą ir kitą pateiktą asmeninę informaciją trečiųjų šalių duomenų bazėse.

Į internetinį sukčiavimą mes žiūrime labai rimtai. Didėjant neautorizuotoms kreditinių kortelių transakcijoms, mes darome viską ką tik galime, kad įsitikintumėme kad visi užsakymai ir su jais pateikta informacija būtų kruopščiai patikrinta. Tam tikrais atvejais mes galime su jumis asmeniškai susisiekti, tam kad įvykdytumėme tolimesnes saugumo patikras ir tikimės jūsų visapusiško bendradarbiavimo. Mes netoleruojame sukčiavimo atvejų ir visi tokie įvykiai bus pranešti atitinkamoms institucijoms.

Sutikdami su šiais terminais ir sąlygomis jūs duodate sutikimą mums vykdyto tokias patikras. Vykdant šias patikras jūsų asmeninai duomenys gali būti atskleisti registruotiems Kredito Patikros Biurams kurie gali išsisaugoti jūsų pateiktą informaciją. Norime jus užtikrinti, kad ši patikra yra vykdoma tiktai patvirtinti jūsų tapatybei, jokia kredito istorijos patikra nėra vykdoma, todėl jūsų kredito reitingas nenukentės. Visa jūsų pateikta informacija bus apdorojama saugiai ir griežtai, kaip numato Duomenų Apsaugos Aktas 1998.

6. Sutikimas

Šis tinklapis gali būti naudojamas tiktai teisėtiems tikslams ir tikrai teisėtu būdu. Jūs sutinkate paklusti visiems jus reguliuojantiems įstatymams, statutams ir įstatams susijusiems su tinklapiu ir jo naudojimu.

Jūs sutinkate kad nebandysite:

įkelti arba atsiųsti į mūsų tinklapį jokių kompiuterio virusų, Trojos arklių, kirminų, loginių bombų, bei bet ko kito, kas gali sutrikdyti įprastinį serverio darbą

įkelti arba atsiųsti į mūsų tinklapį bet kokios medžiagos, kuri yra šmeižianti, žeidžianti, arba nešvanki / nepadori;

gauti neteisėto prisijungimo prie mūsų tinklapio, serverių, kuriuose šis tinklapis yra saugomas, kompiuterio ar duomenų bazės prijungtos prie mūsų tinklapio. Jūs nebandysite atakuoti mūsų tinklapio DOS (denial-of-service) arba DDOS (distributed denial-of service) atakomis.

Pažeisdami šiuos nuostatus jūs vykdytumėte kriminalinį nusikaltimą, remiantis Kompiuterių Netinkamo Naudojimo Aktu 1990. Mes pranešime apie visus tokius bandymus atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, ir visokeriopai su jomis bendradarbiausime bandydami atskleisti jūsų tapatybę. Įvykdžius tokį pažeidimą jūsų teisė naudotis šiuo tinklapiu yra nedelsiant sustabdoma.

Mes neatsakome už bet kokius nuostolius ar žalą sukeltą DOS atakos, viruso ar kitų technologiškai žalingų procesų, kurie gali užkrėsti jūsų naudojamą įrenginį, kompiuterines programas, duomenis ar kitą esančią informaciją, jums besinaudojant mūsų tinklapiu arba siunčiantis bet kokią medžiagą, paviešintą mūsų tinklapyje arba kitose trečių šalių nuorodose.

7. Trečiųjų šalių nuorodos

Dėl didesnio patogumo vartotojams, mūsų tinklapis gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius bei kitą medžiagą kurios mes negalime kontroliuoti. Mes nenešame atsakomybės už trečiųjų šalių paviešintą informaciją, mes jos necenzūruojame ir nebūtinai jai pritariame. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių vykdomą privatumo politiką, turinį bei jo padarytą įskaitant bet neapsiribojant – žalą, nuostolius ar pažeidimus, esamus arba galimus, susijusius su trečiųjų šalių reklamos politika, turiniu, produktais, bei jų netinkamų vartojimu, paslaugomis bei kitais informaciniais resursais.

8. Užsakymai

Visi užsakymai yra vykdomi priklausomai nuo priėmimo galimybių ir išteklių. Jeigu užsakytos prekės yra nebeturimos, jums bus pranešta el. paštu (arba kitomis priemonėmis jeigu el. paštas nenurodytas) ir jus bus suteiktas pasirinkimas arba palaukti kol prekės išteklių bus pristatyta arba atšaukti savo užsakymą.

Visi mums pateikti užsakymai bus suprantami kaip jūsų pasiūlymas įsigyti mūsų parduodamas prekes ar paslaugas ir mes pasiliekame pilną teisę atsisakyti jūsų pasiūlymo bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių. Jūs sutinkate, kad bet koks automatinis užsakymo patvirtinimas, kurio galite iš mūsų sulaukti patvirtins užsakymo gavimą, tačiau nereikš pačio užsakymo patvirtinimo. Užsakymo patvirtinimas ir pardavimo sutartis įsigalios tuomet kai mes: (i) nuskaičiuosime pinigus nuo jūsų kredito/debeto kortelės, PayPal sąskaitos, arba (ii) išsiūsime jums prekes arba suteiksime paslaugas, tuomet mes jums išsiūsime el. laišką patvirtinantį kad kontraktas buvo įvykdytas („Užsakymo Išsiuntimo Patvirtinimas“). Kontraktas galios tikrai toms prekėms, kurios buvo patvirtintos išsiuntimo patvirtinimo laiške. Mes nesame jums įsipareigoję suteikti tolimesnių prekių ar paslaugų, net ir tais atvejais kai jūs pakartojate ankstesnį užsakymą, išskyrus tuos atvejus kai prekės ar paslaugos buvo patvirtintos atskirame „Užsakymo Išsiuntimo Patvirtinimo“ laiške.

Mes padarysime viską kas mūsų galioje, kad išlaikytumėme jūsų užsakymo ir apmokėjimo detales saugias, tačiau jeigu iš mūsų pusės nebuvo aplaidumo, mes negalime būti atsakingi už bet kokius patirtus nuostolius jeigu trečiosios šalys gaus neautorizuotą priėjimą prie duomenų, kuriuos pateikiate naudodamiesi arba prekinantis mūsų tinklapyje.

Produktai parduodami mūsų tinklapyje nėra skirti perpardavimui ar distribucijai. Mes pasiliekame teisę atšaukti arba sustabdyti bet kokius užsakymus, jeigu manome kad užsakyti produktai pažeidžia šias nuostatas.

Jūs prisiimate visą atsakomybę už produktus, kuriuos mes pristatėme į pristatymo adresą, kurį nurodėte pateikiant užsakymą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų padarytas klaidas, pvz. kai jūs nurodėte ne tą pristatymo adresą arba nepasiėmėte siuntinio iš pristatymo adreso, kurį patys nurodėte.

9. Teisė atšaukti

Jeigu įsigijote prekes ar paslaugas kaip privatus vartotojas (asmeniniams, ne verslo tikslams), jūs turite teisę atšaukti bet kokį užsakymą per 14 dienų. Nuo tos dienos kai jums buvo pristatytos prekės.

Jeigu norite atšaukti užsakymą, prašome peržiūrėti mūsų Grąžinimo Politiką dėl detalesnės informacijos.

10. Kaina ir Sutartis

Visos kainos nurodomos mūsų tinklapyje turi įskaičiuotą pridėtinės vertės mokestį, (kur jis taikomas) kuris yra paremtas naujausiu nustatytu tarifu, ir teisingas tuo metu kai vedėte informaciją į sistemą. Mes pasiliekame teisę pakeisti esamas kainas, bet kuriuo metu, be išankstinio perspėjimo, tačiau visi užsakymai kurie turi išsiuntimo patvirtinimą liks galioti sena kaina.

Jeigu jūsų pristatymo adresas yra Jungtinės Karalystės ribose, jums nebus pritaikyta jokių papildomų mokesčių. Jeigu jūsų pristatymo adresas yra už Jungtinės Karalystės ribų – jums gali būti pritaikyti muito, pridėtinės vertės, ar kiti mokesčiai kurie gali kisti priklausomai nuo pristatymo šalies. Visi papildomi mokesčiai yra jūsų atsakomybė. Norime pabrėžti kad muito politika gali labai ženkliai skirtis, priklausomai nuo šalies. Mes rekomenduojame jums susisiekti su jūsų vietiniu Muitinės departamentu dėl daugiau informacijos.

Mokėjimai yra priimami iš daugelio populiarių kredito ar debeto kortelių arba naudojant PayPal. Pinigai bus nuskaičiuoti nuo jūsų sąskaitos prieš išsiunčiat prekes arba suteikiant paslaugas.

Įvykus mažai tikėtinai klaidai, kai nurodyta kaina buvo klaidinga, ir mes tą pastebėjome prieš patvirtinant jūsų užsakymą, naudojanti 9 skyriaus nuostatomis, mes nesame įsipareigoję įvykdyti tokį užsakymą už kainą kuri buvo nurodyta. Mes visuomet stengiamės užtikrinti, kad mūsų produktų kaina būtų teisinga, tačiau retkarčiais, žmogiškųjų klaidų gali pasitaikyti. Jeigu taip nutiktų, ir jūs būtumėte pateikę užsakymą su neteisinga nurodyta kaina, mes apie tai sužinoję nedelsiant jus informuotumėme ir suteiktumėme jums pasirinkimą pakartotinai įvykdyti užsakymą, su teisinga nurodyta kaina, arba ji atšaukti. Jeigu nuspręsite užsakymą atšaukti, nors už jį jau sumokėjote, tačiau užsakymas dar nebuvo išsiųstas, jums bus įvykdytas pinigų gražinimas.

Jūs patvirtinate, kad kredito / debeto kortelė ar PayPal sąskaita, naudojama apmokėjimui yra jūsų. Visos kredito/debeto kortelės yra pereina kortelės galiojimo laiko patikrinimą, bei autorizaciją kortelės išdavėjo sistemoje. Jeigu kortelės išdavėjas atsisako patvirtinti mokėjimą, arba dėl kitų priežasčių atsisako patvirtinti apmokėjimą, mes nebūsime atsakingi dėl uždelsimo arba užsakymo neįvykdymo.

Jei atsiskaitymas Jūsų kredito ar debeto kortele nėra sėkmingas dėl bet kokios priežasties, mes pasiliekame teisę dar kartą pabandyti paimti atsiskaitymą. Mes suteiksime Jums ne mažiau kaip 48 valandų pranešimą prieš bet kokį bandymą pakartotinai paimti atsiskaitymą, siųsdami elektroninį laišką el. pašto adresu, kurį mums pateikėte. Jei nenorite, kad mes bandytume pakartotinai paimti atsiskaitymą, Jūs privalote atšaukti savo užsakymą per 48 valandas nuo tada, kai mes išsiuntėme Jums šį laišką.

Mes leidžiame naudoti nuolaidos kuponus, kurie buvo išduoti griežtai pagal mūsų nustatytus terminus ir sąlygas, kuponai gali turėti ir papildomų sąlygų pvz. galioti perkant tik tam tikrą prekę, arba perkant iki tam tikros užsakymo sumos. Prašome susipažinti su šiais terminais ir sąlygomis, prieš pateikiant užsakymą, nes mes turime teisę atšaukti arba atsisakyti tęsti užsakymą, jeigu jis prieštarauja mūsų terminams ir nuostatoms, net jeigu mes jau ir nuskaičiavome pinigus nuo jūsų kredito/debeto kortelės ar kitos mokėjimo sistemos. Jeigu yra kokių nors nesutapimų, tarp mūsų terminų ir sąlygų, bei terminų ir sąlygų, kuriomis remiantis buvo išduotas nuolaidos kuponas, nulaidos kupono sąlygos lieka galioti. Nuolaidos kuponų terminų ir sąlygų kopiją galite gauti susisiekę su Klientų aptarnavimo skyriumi.

11. Intelektualinė nuosavybė

Šio tinklapio turinys yra apsaugotas įstatymo, jūs sutinkate, kad visos teisės, prekės ženklai, duomenų bazės ir kita intelektualinė nuosavybė yra mūsų, taipogi bet kokia informacinė medžiaga pateikta mūsų tinklapyje išliks mūsų intelektualinė nuosavybė.

Jūs galite parsiųsti ir atvaizduoti mūsų svetainės turinį kompiuterio ekrane, išsisaugoti turinio kopiją elektroninėje laikmenoje (tačiau ne serveryje, ar duomenų laikmenoje prijungtoje prie kompiuterių tinklo), arba atsispausdinti vieną kopiją savo asmeniniams, nekomerciniams tikslams, tačiau paliekant visus intelektualinės nuosavybės ženklus ir aprašymus. Jūs negalite jokiais kitaip būdais atgaminti, modifikuoti, kopijuoti arba platinti arba naudoti mūsų intelektualinės nuosavybės bet kokiems komerciniams tikslams.

12. Atsakomybės limitai

Prekių Pristatymas

(a) Remiantis punktu 14(b), jeigu mes pažeisime šios terminus ar nuostatas, mes busime jums atsakingi tik už nuostolius, kuriuos patyrėte dėl mūsų kaltės (ar tai būtų kontrakto pažeidimas, civilinės teisės pažeidimas (įskaitant aplaidumą) , prievolės pažeidimas arba kita) kai nuostoliai yra numatomi dėl padaryto pažeidimo.

(b) Niekas šiuose terminuose ir sąlygose neišskiria ir nelimituoja mūsų atsakomybės už:

(i) sukeltą mirtį arba sužalojimą dėl mūsų aplaidumo;

(ii) apgaulę arba apgaulingą supratimą;

(iii) bet kokie mūsų įsipareigojimų pažeidimai, numatomi 12 skyriuje Prekių Pardavimo Akte 1979 („Sale of Goods Act 1979“) arba 2 skyriuje Prekių Tiekimo Paslaugų Akte 1982 („Supply of Goods and Services Act 1982“);

(iv) brokuotus produktus pagal Vartotojų Apsaugos Aktą 1987 (Consumer Protection Act 1987); arba

(v) bet kokie tyčiniai šių terminų ir sąlygų pažeidimai jums suteikia teisę terminuoti kontraktą; arba

(vi) bet koks kitas nutikimas, kurio mes negalėtume išskirti arba bandyti išskirti, dėl to, kad tai padaryti, pagal galiojančias teisės normas, būtų nelegalu.

Tinklapio Naudojimas

Tinklapis yra pateikiamas naudojimui „toks koks yra“ pagrindu, t.y. nepriimant jokių nusiskundimų ar pažymų, mes nesuteikiame jokių garantijų, išreikštų ar implikuotų, susijusių su tinklapiu ir jo naudojimu. Jūs sutinkate, kad mes negalime garantuoti ir negalime būti atsakingi už tinklapio, bei informacijos kurią mums pateikiate saugumą ir privatumą. Jūs nešate visą atsakomybę naudodamiesi ir persiųsdami duomenis internetu.

Nors mes ir visada stengiamės užtikrinti, jog medžiaga esanti mūsų tinklapyje yra teisinga, iš patikrintų šaltinių, bei aukštos kokybės, mes negalime prisiimti atsakomybės jeigu taip vis dėl to nebūtų. Mes nebusime atsakingi už bet kokias klaidas, nutylėtą informaciją, rezultatus gautus iš mūsų tinklapio, arba bet tokius techninius nesklandumus, kuriuos galite patirti naudodamiesi tinklapiu. Jeigu mes būsime informuoti apie kokius nors turinio netikslumus, mes pasistengsime ištaisyti tai kaip įmanoma greičiau.

Ypatingai, mes atsikratome bet kokios atsakomybės susijusios su:

Tinklapio nesuderinamumo su jūsų naudojama programine įranga, aparatine įranga, ar telekomunikaciniais protokolais;

Techninėmis problemomis įskaitant klaidas ar trikdžius susijusius su tinklapiu;

Tinklapio netinkamumu; nepatikimumu; arba netikslumu; ir

Tinklapio nefunkcionavimu, pagal jūsų reikalavimus ar norus.

Kiek tik įmanoma, pagal galiojančias teisines nuostatas ir įstatymą, jūs sutinkate kad mes nebūsime atsakingi jums, ar kitai trečiajai šaliai už bet kokią logiškai atsiradusią, arba netyčinę žalą (abiem atvejais įskaitant neturint limitų: tiesioginius finansinius nuostolius, pelno praradimą, verslo praradimą, numatytų santaupų praradimą, padidintas išlaidas, privatumo ir duomenų praradimą) bei visą kitą netiesioginę, civilinę ar baudžiamąją žalą , kuri atsirado arba yra susijusi su tinklapio naudojimu.

13. Atskyrimas

Jeigu bet kuris šių terminų ir sąlygų punktas bus pripažintas neteisėtu, negaliojančiu arba dėl bet kokios priežasties neįvykdomu, tuomet tas punktas bus laikomas negaliojančiu ir atskirtu nuo šių terminų ir sąlygų ir nepaveiks kitų punktų, kurie ir toliau išlaikys savo galiojimą ir privalomą vykdymą.

14. Atleidimas nuo pretenzijų

Mes nesuteikiame jokių išimčių ir išlygų, ir neatleidžiame niekino nuo pretenzijų, jeigu jūs pažeidėte šiuos terminus ir sąlygas.

15. Vientisas sutikimas

Šios sąlygos formuoja pagrindą, bet kokios sutarties sudaromos tarp jūsų ir mūsų.

16. Teisinė jurisdikcija

Šie terminai ir sąlygos galioja ir buvo paremti laikantis Lietuvos įstatymų. Visi iškilę ginčai bus sprendžiame tik Lietuvos teismuose.

17. iBrayn kainos garantija

Ingredientų kokybė privalo būti tokia pati

Produktas turi būti parduodamas JK

Mes turime galėti patikrinti parduodamos prekės pasiūlymą.

Tinklapyje, kuriame radote geresnę kainą, produktas turi būti sandėryje ir turi būti paruoštas išsiuntimui tą pačią dieną,. Kainos garantija nesuteikiama produktams kurie pardavinėjami pasibaigus produkto atsargoms arba yra negalimi išsiuntimui tą pačią dieną.

Produktas turi būti visiškai naujas, parduodamas ne sandėlio išvalymo metu, ir nesumažintos kainos dėl pažeistos ar apgadintos pakuotės, ar pasibaigusios galiojimo datos.

Nuolaidų kuponai ar kodai negali būti naudojami su iBrayn kainos garantija.

Kainos garantija bus taikoma tikrai PRIEŠ užsisakant produktą iš mūsų. Mes nesuteikiame kainos garantijos jau užsakytiems produktams retrospektyviai.

Mes pasiliekame teisę išskirti „specialius pasiūlymus“

Kainos garantija galioja tik atskiriems produktas o ne produktų rinkiniams.

Įmonė turi būti prekiaujanti bent 6 mėnesius ir turi priimti užsakymus internetu, kitu atveju tai bus palikta mūsų nuožiūrai.

Produktas turi būti identiškas (dydis, kiekis, skonis). Proporcinga kainos garantija yra griežtai pagal mūsų nuožiūrą.

Mes pasiliekame teisę netaikyti kainos garantijos, jeigu manome jog produktai yra nepalyginami arba negali būti palyginti sąžiningai.

Mes pasiliekame teisę sustabdyti iBrayn kainos garantiją bet kada be išankstinio perspėjimo.

Kainos garantija netaikoma iBrayn produktams parduodamiems trečiųjų šalių.

Mūsų sprendimas yra galutinis

18. Recenzijos

Jeigu jūs parašysite produkto recenziją, jūs mums suteikiate neapribotą, neapmokestintą, amžinai besitęsiančią, neatšaukiamą ir pilnai perlicencijuojamą teisę, naudoti, atgaminti, modifikuoti, pritaikyti, paviešinti, išversti, panaudoti kituose darbuose, platinti ir atvaizduoti ją visame pasaulyje visais medijos būdais.

Jūs sutiekiate teisę, iBrayn ir kitoms mūsų licencijuotoms kompanijoms, naudoti vardą, kuriuo buvo pasirašyta recenzija, jeigu mes to panorėsime

Jūs atsisakote teisės būti laikomas recenzijos autoriumi, atsisakote teisės į pačią recenziją ir teisės prieštarauti bet kokiems recenzijos pakeitimams.

Jūs sutinkate vykdyti visas išdėstytas sąlygas, reikalingas išlaikyti aukščiau minimas iBrayn teises, įskaitant aktų ar dokumentų vykdymą, jeigu mes to pareikalausime.

Jūs sutinkate kad reprezentuojate arba turite visas atitinkamas teises į turinį, kurį viešinate mūsų tinklapyje;

Tuo metu kai turinys buvo paviešintas mūsų tinklapyje:

Turinys ir medžiaga buvo tiksli;

Turinys nepažeidžia jokių iBrayn nuostatų ir nesukels žalos asmeniui ar organizacijai (įskaitant kad turinys nėra šmeižiantis, žeminantis). Jūs sutinkate kompensuoti iBrayn už bet kokius gautus ieškinius, pateiktus trečiųjų šalių, kurie kito pažeidus vieną ar daugiau iš aukščiau paminėtų punktų.

Recenzijos konkurso nugalėtojai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

19. Rekomendavimo programa

Laikantis toliau nurodytomis sąlygomis, Jūs toliau (Rekomenduotojas) galite užsidirbti kreditų naudojant šios svetainės naujų klientų atvedimo pas mus programą, atvedant naujus klientus į mūsų svetainę, pasidalijus specialia nuoroda arba nukreipimo kodu, (toliau „Rekomendavimo programa „) su kitais žmonėmis. Jūs galite dalyvauti kaip Rekomenduotojas šioje rekomendavimo programoje, jeigu anksčiau esate pateikęs užsakymą mūsų svetainėje.

Naujas klientas toliau (Rekomenduojamas asmuo). Yra asmuo, kuris prieš tai nėra buvęs pateikęs užsakymo iš mūsų svetainės. Jeigu, rekomenduojamas asmuo jau turi susikūręs paskyrą mūsų svetainėje, bet prieš tai nėra buvęs pateikęs užsakymo , tada jis turi teisę dalyvauti rekomendavimo programoje naudojant ‘rekomendavimo nuorodą‘.

Jeigu rekomenduojamas asmuo jau yra susikūręs paskyrą svetainėje, tada jis negalės dalyvauti rekomendavimo programoje naudojant ‘rekomendacijos kodą‘. (Nepaisant to, jog prieš tai nėra buvęs pateikęs užsakymo).

Jeigu rekomenduojamas asmuo pateikia užsakymą per Jūsų atsiųstą rekomendavimo nuorodą, nuolaida automatiškai bus suteikta atsiskaitymo metu. Siekiant išvengti abejonių, norime informuoti – tiek rekomenduotojo, tiek rekomenduojamo asmens uždirbti kreditai gali būti išleisti tik mūsų svetainėje ir negali būti iškeisti į grynuosius pinigus.

Jūs į savo sąskaitą gausite rekomendacijos kreditus po trijų dienų, tik tada kai, rekomenduojamo žmogaus užsakymas bus išsiųstas.

Jeigu rekomenduojamas asmuo dėl bet kurios priežasties atšaukia padarytą užsakymą per tris dienas nuo užsakymo išsiuntimo dienos Jūsų kreditai nebus užskaityti. Jūs gausite savo kreditus valiuta, kurios šalies svetainėje būsite užsiregistravęs. Jeigu uždirbti rekomendavimo programos kreditai nebus panaudoti per 12 mėnesių nuo rekomendavimo datos, jie bus panaikinti.

Rekomenduotojas privalo, laikas nuo laiko, pateikti užsakymą su minimalia suma kaip nurodyta svetainėje.

Visi nukainuoti produktai ir renumeruojami produktai negali būti naudojami rekomendavimo programoje. Jeigu dalyvaujate rekomendavimo programoje, nebegalite dalyvauti, pinigų gražinimo ir kitose panašiose programose bei akcijose.

Mes pasiliekame teisę panaikinti jus iš rekomendavimo programos savo nuožiūra, bet kuriuo metu, jeigu turėsime įtarimų jog jūsų dalyvavimas programoje yra apgaulingas, klaidinantis arba prieštaraujantis šioms taisyklėms.

20. Svetainės pasiūlymai

Svetainės/Pasirinktos prekės nuolaidos

Nuolaida taikoma krepšeliui, neįtraukiant nemokamų dovanų ir kitų reklaminių pasiūlymų. Maksimali nuolaidos vertė ir procentinė dalis gali skirtis priklausomai nuo pasiūlymo.

Laipsniškos (pakopinės) nuolaidos

Nuolaida suteikiama, kai yra įvykdyti visi pasiūlymo reikalavimai. Maksimali nuolaidos vertė ir procentinė dalis gali skirtis priklausomai nuo pasiūlymo.

Mažėjančios nuolaidos

Procentinė nuolaida mažėja periodiškai, kaip nurodyta. Maksimali nuolaidos vertė ir procentinė dalis gali skirtis priklausomai nuo pasiūlymo.

Buvo/Yra kainų nustatymas

Nuolaida automatiškai pritaikoma produktams, kurie nurodyti puslapyje. Kai kuriais atvejais „Buvo / Yra“ kainą galima nustatyti su pasiūlymo kodu, tačiau tai priklauso nuo pasiūlymo.

Nemokamos dovanos

Dovanos automatiškai atsiranda krepšelyje, kai įvykdomi visi pasiūlymo (akcijos) reikalavimai. Kai kuriais atvejais dovanos į krepšelį turi būti pridėtos rankiniu būdu, tam turi būti pateikta papildoma informacija.

Nemokamas pristatymas

Pritaikomas atsiskaitymo metu, nuolaida bus lygi konkrečios šalies pristatymo išlaidoms. Pristatymas į kitas šalis gali būti mokamas.

Multi‐pirkimas

Nuolaida pritaikoma pigiausiai prekei krepšelyje, kuri atitinka pasiūlymo (akcijos) reikalavimus.

Išimtys

Dovanų čekiams, „iBrayn“ asortimentui ir kitiems specialiai nurodytiems produktams ar daiktams nuolaidos netaikomos. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu iš pakeisti neapmokestinamų produktų sąrašą. Vienam krepšeliui gali būti taikomas tik vienas nuolaidos kodas.

Susisiekite su mumis

Jei norite pateikti užklausą dėl bet kurio mūsų taisyklių aspekto, susisiekite su mumis šiuo būdu:

El. paštu: info@ibrayn.lt

Adresu: S. Neries g. 21, Vilnius, Lietuva

Į VIRŠŲ

Norimų sąrašas

Prisijungti

Slaptažodžio grąžinimas

Pamiršote slaptažodį? Įveskite savo vartotojo vardą arba el. pašto adresą. El. paštu gausite nuorodą, kaip sukurti naują slaptažodį.

Krepšelis (0)

Pridėta prie norimų sąrašo